bsdf seminar

Съдийски атестационен семинар на БСТФ

На 21 и 22 февруари се проведе Съдийски атестационен семинар на БСТФ. Театрално-сценични, Атрактивни дисциплини и Стрийт дисциплини бяха залегнали в основата на обучението.
БСТФ – дух на професионализъм, място за създване на приятелства и източник на нови творчески идеи!