Съдии категория А:

Дорина Инджова
Добри Добрев
Синиша Веселинович
Юлия Попова
Лорета Йовчева

Съдии категории B,C,D:

Валентина Бонжолова
Галина Динева
Грозданка Ангелова
Диана Джарова
Димитър Цингов
Дияна Крумова
Ива Петрова
Кремена Маринашка
Лариса Георгиева
Миглена Бинева
Милена Панова
Невена Данкова
Силвана Хаджийска
Цвети Асенова

Преброители:

Владислава Попова (А)
Светла Йовова (В)