КАК ДА СТАНА СЪДИЯ КЪМ БСТФ

Съдийска квалификация към БСТФ може да придобие всяко членуващо във федерацията физическо лице, притежаващо доказан опит и професионална квалификация в съответен танцов стил.

За да станете съдия към БСТФ е необходимо:

1. Да бъдете запознат с наредбата за нови съдии и да покривате съответните изисквания.

2. Да попълните и изпратите необходимите формуляри за кандидатстване и регистрация за участие в съдийски семинар на sveselinovich@bsdf-dance.bg. Одобрените кандидати получават потвърждение по e-mail.

3. Да заплатите такза за семинар и изпит в размер на 40.00 лв.. Таксата включва всички необходими материали и е за една танцова дисциплина, без значение от броя на танцовите стилове, за които бихте желали да придобиете съдийска квалификация.

4. Да вземете участие в съдийски семинар и да се явите на изпит.

5. Преминалите успешно изпита кандидати, следва да заплатят еднократно сумата от 15.00 лв. за доживотен съдийски лиценз.

Можете да откриете всички правила, касаещи съдийстването в съдийския правилник на БСТФ.

За допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с председателя на съдийския съвет.