ОБУЧЕНИЕ ЗА ТАНЦЬОРИ

Очаквайте специалните гост – преподаватели и семинарите, които те ще проведат в рамките на Sоfia Dance Fest от 15 до 17 март 2013 г. в гр. София. Повече информация съвсем скоро…