All entries in Uncategorized

Покана за ОС на БСТФ 2020

П О К А Н А ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ТАНЦОВА ФЕДЕРАЦИЯ /БСТФ/, ЕИК 131465190, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 27.09.2020 г. от 12.30 часа, в гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 12, при следния дневен ред: […]

Национален шампионат 2015

Българска Спортна Танцова Федерация Ви кани на: XII НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ по ТАНЦОВО ШОУ, XI НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ по ХИП ХОП и ХИП ХОП БАТЪЛ и IV НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ по КЛАСИЧЕСКИ, МОДЕРЕН И ДЖАЗ ТАНЦ, АКРОБАТИЧЕН ТАНЦ, МИНИ И ГОЛЕМИ ПРОДУКЦИИ

Класиране Sofia Dance Fest 2015

С много емоции протече Sofia Dance Fest 2015. Всички участници бяха много красиви и талантливи. Вижте тяхното подреждане по стилове.