МИСИЯ И ЦЕЛИ

Българска Спортна Танцова Федерация е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза, основано през 2005 г.

Целта му е да координира, утвърждава и развива модерната танцова култура във всички танцувални дисциплини в България. Членове на БСТФ са както професионални колективи, така и самодейни танцови състави във всичките им форми.

БСТФ е член на Международната Танцова Организация (IDO). През последните шест години, БСТФ, съвместно с Българска Танцова Организация, бе организатор на повече от тридесет мероприятия в областта на танцовото изкуство, събирайки на сцените си хиляди танцьори от цяла България.