ЧЛЕНСТВО В БСТФ

В БСТФ могат да членуват:
– клубове юридически лица с нестопанска цел, като директни членове.
– читалища, ЦРД, Дворци на деца, частни школи, студиа, клубове, като асоциирани членове.
– физически лица, работещи в областта на танца – хореографи, ръководители на танцови колективи.
За повече информация вижте наредба за членство или се свържете с председателя на БСТФ.

КАРТОТЕКИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БСТФ 

  • КАГ “Суперформа” – град София
  • КСТ “Силвана денс” – град Благоевград
  • Спортен клуб “БТО” – град София
  • Спортен Клуб “Бляк Стайл Дюн” – град Бургас
  • Спортен танцов клуб “Тангра” – град Хасково
  • Танцов спортен клуб “Фрея” – град Бургас
  • Спортен танцов клуб “Яница” – Нова Загора
  • Спотрен танцов клуб “Съншайнс”
  • Спортен танцов клуб “Ритъм”