НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Устав на БСТФ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 • Наредба за приходи от регламентирана дейност 2011
 • Наредба на ДСК 2011
 • Наредба картотека и трансфер 2010
 • Статут треньори
 • Наредба за национален отбор на БСТФ
 • Наредба за членство
 • Наредба за работата на управителния съвет и комисиите
 • Наредба за участие в международни състезания
 • Наредба за цени съпътстващи дейността на БСТФ
 • Наредба за Определяща заплащането на съдийските и секретарските комисии
 • Наредба за организиране на мероприяти

ПРАВИЛНИЦИ

 • Състезателен правилник
 • Съдийски правилник
 • Правила за преброители
 • Правилник арбитражна комисия

ОТЧЕТИ

 • Отчет за дейността на …
 • Протокол от заседание на УС на БСТФ от 2010г.

ФОРМУЛЯРИ

 • Формуляр за членство
 • Формуляр за картотека
 • Формуляр за участие на вътрешни състезания – Приложение 1
 • Формуляр за участие на вътрешни състезания – Приложение 2
 • Формуляр за СЪДИИ
 • Формуляр за участие в международни състезания
 • Картотекиране